Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Số 58 (2023)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Đánh giá mức độ quản lý đất đai bền vững, áp dụng cho đất nông nghiệp tỉnh Phú Yên
Phạm Lê Phương, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Huệ, Lê Chí Thịnh , Đinh Việt Anh, Lê Văn Hùng
10.54491/jgac.2023.58.705
PDF | Download: 112 | View: 100 | Pages: 18-25
Ứng dụng GIS và viễn thám phục vụ hoạt động giám sát, quản lý chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Đỗ Tấn Nghị, Lê Thị Kim Nga, Nguyễn Lâm Sinh
10.54491/jgac.2023.58.706
PDF | Download: 131 | View: 101 | Pages: 26-33
Đánh giá nguy cơ tai biến ven bờ khu vực Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng công nghệ GIS và viễn thám
Nguyễn Quốc Phi, Vũ Thị Phương Thảo, Phan Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Đỗ Thị Thanh Bình
10.54491/jgac.2023.58.707
PDF | Download: 64 | View: 66 | Pages: 34-40
Sử dụng dữ liệu vệ tinh theo dõi hiện tượng nước trồi khu vực ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2022.
Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Hồng Hạnh, Lê Doãn An
10.54491/jgac.2023.58.708
PDF | Download: 53 | View: 82 | Pages: 41-48
Tích hợp Ca-Markov và AHP dự báo biến động lớp phủ sử dụng đất huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Tạ Văn Hạnh, Phạm Quang Vinh
10.54491/jgac.2023.58.709
PDF | Download: 41 | View: 41 | Pages: 49-56
Tự động phát hiện và tách vết nứt trên tường gạch trát vữa từ ảnh bằng cách kết hợp bộ lọc SOBEL và phân ngưỡng OTSU
Phan Thị Anh Thư, Trịnh Đình Vũ
10.54491/jgac.2023.58.710
PDF | Download: 57 | View: 55 | Pages: 57-64
Xem tất cả các số