Quay trở lại chi tiết bài báo Phương pháp tìm kiếm các trị đo thô trong quá trình tính toán bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay đối với mạng lưới độ cao hạng I, II quốc gia
Tải xuống