Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đề xuất giải pháp hiệu chỉnh phản xạ phổ trên ảnh vệ tinh khi kết hợp sử dụng dữ liệu ảnh Landsat 8 và Sentinel 2
Tải xuống