Quay trở lại chi tiết bài báo Xác định độ chính xác trọng lực của mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 khu vực miền Nam Việt Nam.
Tải xuống