[1]
Đỗ, T.H. 2016. Giải pháp lựa chọn phương pháp trộn ảnh đối với ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao (WorldView – 2). Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 28 (tháng 6 2016), 22–27. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.180.