[1]
Bùi, T.H.T. và Đỗ, T.H. 2023. Xác định độ chính xác trọng lực của mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 khu vực miền Nam Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 56 (tháng 6 2023), 9–16. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.680.