(1)
Nguyễn, P. S.; Nguyễn, T. A.; Nguyễn, T. . H.; Nguyễn, T. T. Ứng dụng ảnh viễn thám Trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh. JGAC 2019, 28-33.