(1)
Ngô, A. T.; Võ, L. H. M. Xác định vùng rủi Ro về người Do ngập lụt Trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định dựa Trên công nghệ GIS. JGAC 2023, 16-22.