Đỗ, T. H. (2016). Giải pháp lựa chọn phương pháp trộn ảnh đối với ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao (WorldView – 2). Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (28), 22–27. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.180