Nguyễn, P. S., Nguyễn, T. A., Nguyễn, T. . H., & Nguyễn, T. T. (2019). Ứng dụng ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (39), 28–33. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.39.346