Lê, H. A., Nguyễn, M. D., Nguyễn, V. T., & Tô, X. B. (2022). Xây dựng hệ thống du lịch thông minh cho tỉnh Hòa Bình. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (52), 47–53. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.597