Bùi, T. H. T., & Đỗ, T. H. (2023). Xác định độ chính xác trọng lực của mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 khu vực miền Nam Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (56), 9–16. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.680