ĐỖ, T. H. Giải pháp lựa chọn phương pháp trộn ảnh đối với ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao (WorldView – 2). Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 28, p. 22–27, 2016. DOI: 10.54491/jgac.2016.28.180. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/180. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.