NGUYỄN, P. S.; NGUYỄN, T. A.; NGUYỄN, T. . H.; NGUYỄN, T. T. Ứng dụng ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 39, p. 28–33, 2019. DOI: 10.54491/jgac.2019.39.346. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/346. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.