PHẠM, M. H.; ĐỖ, T. H. Nghiên cứu cơ sở khoa học trong lựa chọn chỉ số cảnh quan phù hợp phục vụ công tác giám sát biến đổi cấu trúc rừng ngập mặn. Thực nghiệm tại rừng ngập mặn Mũi Cà Mau. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 42, p. 20–25, 2019. DOI: 10.54491/jgac.2019.42.353. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/353. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.