BÙI, T. T. Đào. Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường khu vực Cẩm Phả - Hạ Long. . Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 7, p. 55–60, 2011. DOI: 10.54491/jgac.2011.7.445. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/445. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.