NGUYỄN, T. H.; NGUYỄN, T. T.; LÊ, L. L.; LÊ, T. Ánh M. Nghiên cứu xây dựng dữ liệu tiếng ồn tự động bằng phần mềm Anoise (thử nghiệm tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 50, p. 22–28, 2022. DOI: 10.54491/jgac.2021.50.553. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/553. Acesso em: 25 tháng 6. 2022.