BÙI, T. H. T.; ĐỖ, T. H. Xác định độ chính xác trọng lực của mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 khu vực miền Nam Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 56, p. 9–16, 2023. DOI: 10.54491/jgac.2023.56.680. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/680. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.