NGÔ, A. T.; VÕ, L. H. M. Xác định vùng rủi ro về người do ngập lụt trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định dựa trên công nghệ GIS. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, [S. l.], n. 57, p. 16–22, 2023. DOI: 10.54491/jgac.2023.57.693. Disponível em: https://jgac.vn/journal/article/view/693. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.