Nguyễn, Phi Sơn, Tuấn Anh Nguyễn, Thị Hồi Nguyễn, và Thanh Thủy Nguyễn. 2019. “Ứng dụng ảnh viễn thám Trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 39 (Tháng Ba):28-33. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.39.346.