Bùi, Thị Thuý Đào. 2011. “Ứng dụng viễn thám Và GIS Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường Khu vực Cẩm Phả - Hạ Long”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 7 (Tháng Ba):55-60. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.445.