Bùi, Thi Hồng Thắm. 2011. “Khung Và hệ Quy chiếu trái đất”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 9 (Tháng Chín):43-47. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.9.464.