Đỗ, Thị Nhung, Thị Diễm My Nguyễn, Văn Mạnh Phạm, Vũ Đông Phạm, Quang Thành Bùi, Văn Tuấn Nghiêm, và Minh Hải Phạm. 2021. “Nghiên cứu Mô hình phát hiện rác thải nhựa Ven biển sử dụng ảnh máy Bay không người lái Và mạng Nơ-Ron tích chập sâu”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 49 (Tháng Chín):21-29. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.49.543.