Phạm, Hoàng Lân, và Trung Thanh Phùng. 2009. “Ảnh hưởng của địa hình Trong dị thường độ Cao ở một số vùng đồi Núi đặc trưng của nước Ta”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 1 (Tháng Chín):12-15. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.618.