Bùi, Thị Hồng Thắm, và Thị Hoài Đỗ. 2023. “Xác định độ chính xác trọng lực của Mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 Khu vực miền Nam Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 56 (Tháng Sáu):9-16. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.680.