Nông, Thị Oanh, Xuân Trường Trần, Hoàng Trung Tạ, và Việt Nga Trịnh. 2023. “Mô hình tự động phân loại dữ liệu lớp phủ bề mặt phục vụ kiểm Kê Khí Nhà kính bằng ảnh viễn thám”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 57 (Tháng Chín):55-64. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.699.