Nguyễn, P. S., Nguyễn, T. A., Nguyễn, T. . H. và Nguyễn, T. T. (2019) “Ứng dụng ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (39), tr 28–33. doi: 10.54491/jgac.2019.39.346.