Lê, V. H. H., T. H. Đỗ, và K. L. Vũ. “Nghiên cứu phương pháp phân loại hướng đối tượng Trên Tư liệu ảnh máy Bay không người lái”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 35, Tháng Ba 2018, tr 38-43, doi:10.54491/jgac.2018.35.265.