Nguyễn, P. S., T. A. Nguyễn, T. . H. Nguyễn, và T. T. Nguyễn. “Ứng dụng ảnh viễn thám Trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 39, Tháng Ba 2019, tr 28-33, doi:10.54491/jgac.2019.39.346.