Bùi, T. T. Đào. “Ứng dụng viễn thám Và GIS Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường Khu vực Cẩm Phả - Hạ Long”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 7, Tháng Ba 2011, tr 55-60, doi:10.54491/jgac.2011.7.445.