Phạm, H. L., và T. T. Phùng. “Ảnh hưởng của địa hình Trong dị thường độ Cao ở một số vùng đồi Núi đặc trưng của nước Ta”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 1, Tháng Chín 2009, tr 12-15, doi:10.54491/jgac.2009.1.618.