Trần, Đình T., và T. H. Đỗ. “Kiểm định máy quét ảnh sử dụng Trong công nghệ đo Vẽ ảnh số”. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, số p.h 1, Tháng Chín 2009, tr 30-32, doi:10.54491/jgac.2009.1.622.