Vũ, Xuân Cường, Văn Thái Vũ, và Đình Ấu Trần. “Hiện tượng Lún mốc độ Cao quốc Gia tại Khu vực phía Nam Và giải pháp khắc phục”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 23 (Tháng Ba 1, 2015): 28–34. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/133.