Nguyễn, Hà Phú, và Thị Tuyết Vũ. “Đánh Giá Khả năng ứng dụng của đo Cao vệ Tinh Trong việc xác định độ Cao mực nước sông Cửu Long”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 23 (Tháng Ba 1, 2015): 50–58. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/137.