Nguyễn, Phi Sơn, Tuấn Anh Nguyễn, Thị Hồi Nguyễn, và Thanh Thủy Nguyễn. “Ứng dụng ảnh viễn thám Trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 39 (Tháng Ba 1, 2019): 28–33. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://jgac.vn/journal/article/view/346.