Lương, Thanh Thạch, An Định Nguyễn, Thị Hồng Nguyễn, và Văn Hải Trần. “Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa Trên các Mô hình mặt biển”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 43 (Tháng Ba 1, 2020): 18–23. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/363.