Bùi, Thị Thuý Đào. “Ứng dụng viễn thám Và GIS Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường Khu vực Cẩm Phả - Hạ Long”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 7 (Tháng Ba 1, 2011): 55–60. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/445.