Nguyễn, Thị Huệ, Thanh Thủy Nguyễn, Lan Lam Lê, và Thị Ánh Mai Lê. “Nghiên cứu xây dựng dữ liệu tiếng ồn tự động bằng phần mềm Anoise (thử nghiệm tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội)”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 50 (Tháng Ba 23, 2022): 22–28. Truy cập Tháng Sáu 25, 2022. https://jgac.vn/journal/article/view/553.