Đặng, Ngô Bảo Toàn, Thị Nhung Đỗ, Thị Diễm My Nguyễn, Ngọc Thạch Nguyễn, và Văn Mạnh Phạm. “Giám sát thảm thực vật ngập mặn bằng công nghệ viễn thám Và Mô hình học máy: Trường hợp Nghiên cứu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 50 (Tháng Ba 23, 2022): 29–38. Truy cập Tháng Hai 21, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/554.