Bùi, Thị Hồng Thắm. “Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình Sai lặp để tìm kiếm các trị đo Thô”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 1 (Tháng Chín 25, 2009): 37–41. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/624.