Bùi, Thị Hồng Thắm, và Thị Hoài Đỗ. “Xác định độ chính xác trọng lực của Mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 Khu vực miền Nam Việt Nam”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 56 (Tháng Sáu 25, 2023): 9–16. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/680.