1.
Vũ XC, Vũ VT, Trần Đình Ấu. Hiện tượng lún mốc độ cao quốc gia tại khu vực phía Nam và giải pháp khắc phục. JGAC [Internet]. 1 Tháng Ba 2015 [cited 23 Tháng Hai 2024];(23):28-34. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/133