1.
Nguyễn HP, Vũ TT. Đánh giá khả năng ứng dụng của đo cao vệ tinh trong việc xác định độ cao mực nước sông Cửu Long. JGAC [Internet]. 1 Tháng Ba 2015 [cited 21 Tháng Năm 2024];(23):50-8. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/137