1.
Vũ XC. Đề xuất quy trình chọn điểm chôn mốc độ cao quốc gia mới cho khu vực phía nam. JGAC [Internet]. 1 Tháng Sáu 2015 [cited 23 Tháng Hai 2024];(24):30-9. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/143