1.
Trần TN, Vũ TT, Nguyễn TN, Nông TO. Ứng dụng công nghệ viễn thám trong thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất theo hướng dẫn của IPCC phục vụ công tác giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu. JGAC [Internet]. 1 Tháng Ba 2016 [cited 24 Tháng Tư 2024];(27):39-45. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/169