1.
Đỗ TH. Giải pháp lựa chọn phương pháp trộn ảnh đối với ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao (WorldView – 2). JGAC [Internet]. 1 Tháng Sáu 2016 [cited 23 Tháng Hai 2024];(28):22-7. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/180