1.
Lương TT. Đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2014 dựa trên cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ cao hạng II. JGAC [Internet]. 1 Tháng Chạp 2016 [cited 14 Tháng Sáu 2024];(30):17-28. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/197