1.
Nguyễn PS, Nguyễn TA, Nguyễn TH, Nguyễn TT. Ứng dụng ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh. JGAC [Internet]. 1 Tháng Ba 2019 [cited 14 Tháng Sáu 2024];(39):28-33. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/346