1.
Lương TT, Nguyễn A Định, Nguyễn TH, Trần VH. Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển. JGAC [Internet]. 1 Tháng Ba 2020 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(43):18-23. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/363