1.
Phạm VM, Phạm MH, Đỗ TN Ánh, Nguyễn NT. Ứng dụng phương pháp viễn thám và trắc lượng hình thái trong phân tích ảnh hưởng của thay đổi lớp phủ thực vật và phân mảnh môi trường sống. JGAC [Internet]. 15 Tháng Chạp 2020 [cited 21 Tháng Hai 2024];(46):7-13. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/46